راه یابی شرکت پارس تکین آهن به فینال جشنواره شیخ بهایی

راه یابی شرکت پارس تکین آهن به فینال جشنواره شیخ بهایی
شرکت پارس تکین آهن دانش بنیه که در زمینه تولید آهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالی مشغول به فعالیت می باشد موفق به راه یابی به فینال هفدهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی گردید.
به گزارش خبرنگار ایراسین، کاندیداهای بخش مسابقه‌ای فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های نوپا که، در هفدهمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی حضور داشته و به فینال مسابقات راه یافته اند به شرح ذیل می باشند:
-شرکت آداک ویرا ایرانیان رهجو/ پایش هوشمند تبلیغات با الگوریتم‌های پردازش سیگنال
-شرکت پارس تکین آهن دانش بنیه/ تولیدآهن اسفنجی به روش احیای پایه زغالی
-شرکت پایدار کشت هوش خاورمیانه/ سامانه مدیریت هوشمندانه آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه و اتمسفر
-شرکت تنش زدایی ارتعاشی مدرس/ دستگاه تنش زدایی ارتعاشیVST
-شرکت توسعه فناور دانشگاه بجنورد/ دستگاه پرتابل تشخیص و اندازه گیری نشت گاز طبیعی
-شرکت فناوران لیزر سپاهان/ نشت یابی لیزری مکشی گاز متان
-شرکت نانو هوشمند یوشیتا/ هوشمندسازی مدیریت مصرف در حوزه آب و انرژی
-شرکت همراه گسترش ذهن/ تکامل مغزی کودکان به صورت هدفمند و شخصی سازی شده

فایل های پیوست