ثبت برند تجاری شرکت پارس تکین آهن

ثبت برند تجاری شرکت پارس تکین آهن

برند  شرکت پارس تکین آهن تحت عنوان《پارس تکین آهن》در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ در اداره ثبت علامت تجاری، تایید و ثبت گردید.

فایل های پیوست